Urine Culture

اسامی مشابه: نمونه ادرارمیانی صبحگاهی و یا حداقل 4 ساعت از آخرین دفع گذشته باشد ومطابق دستورالعمل نمونه گیری کشت ادرار گرفته شده باشد.

اغلب عفونت­های دستگاه ادراری در اثر صعود باکتری­ها و حرکت بالا رونده آنها از طریق مدخل ورودی پیشابراه ایجاد می­شود که به تریتب باعث ایجاد اورتریت در زنان و مردان ( عفونت پیشابراه)، سیستیت در زنان و مردان ( عفونت مثانه) ، پروستاتیت در مردان ( التهاب غده پروستات) و پیلونفریت در زنان و مردان ( عفونت کلیه) می­شود.

شرایط قبل از آزمایش

غلب عفونت­های دستگاه ادراری در اثر صعود باکتری­ها و حرکت بالا رونده آنها از طریق مدخل ورودی پیشابراه ایجاد می­شود که به تریتب باعث ایجاد اورتریت در زنان و مردان ( عفونت پیشابراه)، سیستیت در زنان و مردان ( عفونت مثانه) ، پروستاتیت در مردان ( التهاب غده پروستات) و پیلونفریت در زنان و مردان ( عفونت کلیه) می­شود.

اطلاعات بالینی

در تفسیر نتایج کشت باید به این موارد توجه کرد: عوامل مرتبط با بیمار(نوع نمونۀ ادرار، سن، جنسیت، علائم بالینی و مصرف آنتیبیوتیک)؛ نتیجۀ آزمون میکروسکوپی رسوب ادرار؛ شرایط باکتری رشدیافته روی پلیت(تنوع کلنی رشدکرده یا خلوص کشت، تعداد باکتری و نوع باکتری رشدیافته)؛ روش نمونه برداری

تفسیر

نتایج منفی: 24 ساعت – نتایج مثبت: 72 ساعت

نوع نمونه

در افراد بزرگسال حداقل 10ml است هرچند در شرایط خاص مثلا در نوزادان ممکن است کمتر از 10ml باشد

حجم نمونه مورد نیاز

روش اندازه‌گیری

مشخص نشده

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

مشخص نشده

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 8 مرداد 1402 - برچسب ها: - تعداد بازدید: 237 -
توسط - منتشر شده در: 8 مرداد 1402 - برچسب ها: - تعداد بازدید: 237 -

در ادامه خواهید خواند…

ثبت دیدگاه