Urethral Dis .(C&S)

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

از آنتی بیوتیک استفاده نشود.

اطلاعات بالینی

تفسیر

نوع نمونه

Ureathral dis

حجم نمونه مورد نیاز

روش اندازه‌گیری

هوازی

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

3 روز

شناسه ملی

804035

توسط - منتشر شده در: 13 آذر 1402 - تعداد بازدید: 25 -
توسط - منتشر شده در: 13 آذر 1402 - تعداد بازدید: 25 -

ثبت دیدگاه