Lithium

اسامی مشابه: Lithobid-Litahane-Eskalith-Cibalith-Carbolith

شرایط قبل از آزمایش

نمونه گیری بعد از ١٢ ساعت از آخرین دوز مصرف دارو

اطلاعات بالینی

در درمان مرحله مانیک اختلالات خلقی، مانیا و به خصوص بیماری مانیک -دپرسیو استفاده می شود. مونیتورینگ سطح درمانی دارو و پرهیز از سطوح سمی ، ارزیابی کوما.

تفسیر

بازه سنی : از 1 سال تا 150 سال
0.5 – 1.5

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه مورد نیاز

2 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

ISO

پاسخ‌دهی اضطراری

١ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

زمان انجام آزمایش

1 روز

شناسه ملی

800480

توسط - منتشر شده در: 9 آذر 1402 - تعداد بازدید: 22 -
توسط - منتشر شده در: 9 آذر 1402 - تعداد بازدید: 22 -

در ادامه خواهید خواند…

ثبت دیدگاه