LH

اسامی مشابه: Follitropin/ICSH/Interestitial Cell Stimulating Hormon/LH/FSH

شرایط قبل از آزمایش

در صورت استفاده ازسنجش توسط” RIA “بیمار نباید اخیرا در معرض رادیوایزوتوپ قرار گرفته باشد.

اطلاعات بالینی

تولید بیش از حد LH در آنورکیا /نارسایی گنادی/سندرم زنانگی کامل بیضه ای و مونوپز دیده می شود.

تفسیر

آقایان
بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
0.6 – 12.1
بانوان
بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
Follicular phase : 1.8 – 11.8
Mid-cycle phase : 7.6 – 89.1
Luteal phase : 0.5 – 14
Post meno pausal : 5.1 – 62

نوع نمونه

سرم، پلاسما EDTA

حجم نمونه مورد نیاز

سرم:١ میلی لیتر/پلاسما:٢ میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

کمی لومینسانس

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

1 روز

شناسه ملی

801445

توسط - منتشر شده در: 10 آذر 1402 - تعداد بازدید: 88 -
توسط - منتشر شده در: 10 آذر 1402 - تعداد بازدید: 88 -

ثبت دیدگاه