Leishman Body

اسامی مشابه: Leishman body

شرایط قبل از آزمایش

از tropical cream ٣ روز قبل استفاده نشود.

اطلاعات بالینی

دیدن اجسام لیشمن در لام و تایید آلودگی

تفسیر

نوع نمونه

پوست ، BMA ، BMB

حجم نمونه مورد نیاز

٢ Slidews

روش اندازه‌گیری

Geimsa/Slide staining

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

1 روز

شناسه ملی

804020

توسط - منتشر شده در: 9 آذر 1402 - تعداد بازدید: 32 -
توسط - منتشر شده در: 9 آذر 1402 - تعداد بازدید: 32 -

در ادامه خواهید خواند…

ثبت دیدگاه