Lamotrigin

اسامی مشابه: Lamotrigin

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تعیین دوز مصرفی دارو

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
Therapeutic range : 2.5 -15

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه مورد نیاز

1 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

HPLC

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

2 روز

شناسه ملی

800840

توسط - منتشر شده در: 9 آذر 1402 - تعداد بازدید: 90 -
توسط - منتشر شده در: 9 آذر 1402 - تعداد بازدید: 90 -

ثبت دیدگاه