Lactoferrin(Stool)

اسامی مشابه: Lactoferri (stool)

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
Normal range : <7.2
Elevated values : =>7.2

نوع نمونه

مدفوع

حجم نمونه مورد نیاز

4 گرم

روش اندازه‌گیری

Elisa

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

7 روز

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 10 آذر 1402 - تعداد بازدید: 122 -
توسط - منتشر شده در: 10 آذر 1402 - تعداد بازدید: 122 -

ثبت دیدگاه