KRAS

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

نوع نمونه

حجم نمونه مورد نیاز

روش اندازه‌گیری

مشخص نشده

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

20 روز

شناسه ملی

810052

توسط - منتشر شده در: 9 آذر 1402 - تعداد بازدید: 122 -
توسط - منتشر شده در: 9 آذر 1402 - تعداد بازدید: 122 -

در ادامه خواهید خواند…

ثبت دیدگاه