Ketone

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

نوع نمونه

حجم نمونه مورد نیاز

روش اندازه‌گیری

مشخص نشده

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

1 روز

شناسه ملی

800205

توسط - منتشر شده در: 9 آذر 1402 - تعداد بازدید: 124 -
توسط - منتشر شده در: 9 آذر 1402 - تعداد بازدید: 124 -

در ادامه خواهید خواند…

ثبت دیدگاه