Potassium (K)

اسامی مشابه: Kalium

شرایط قبل از آزمایش

خونگیری بدون استفاده از گارو

اطلاعات بالینی

ارزیابی تعادل الکترولیت /سطح پتاسیم.

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 2 ماه
3.5 – 6.1
بازه سنی : از 3 ماه تا 12 ماه
3.5 – 5.5
بازه سنی : از 13 ماه تا 150 سال
3.5 – 5.1

نوع نمونه

سرم، مایعات بدن، مدفوع، ادرار رندوم و ٢۴ ساعته

حجم نمونه مورد نیاز

مدفوع:١ گرم//سایر:٢ میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

ISE

پاسخ‌دهی اضطراری

١ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

زمان انجام آزمایش

1 روز

شناسه ملی

800465

توسط - منتشر شده در: 9 آذر 1402 - تعداد بازدید: 128 -
توسط - منتشر شده در: 9 آذر 1402 - تعداد بازدید: 128 -

ثبت دیدگاه