PCR For Jak-2(V617F)

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تشخیص جهش نقطه ای V۶١٧F/G١٨۴٩T ژنJAK٢ در بیماران مشکوک به تکثیر بیش از حد سلول های میلوئیدی (Myeloproliferative disorders)

تفسیر

نوع نمونه

خون EDTA - مغز استخوان EDTA

حجم نمونه مورد نیاز

10 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

Real time کیفی

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

7 روز

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 9 آذر 1402 - تعداد بازدید: 86 -
توسط - منتشر شده در: 9 آذر 1402 - تعداد بازدید: 86 -

ثبت دیدگاه