Insulin (1hr)

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

“ناشتا ، چند روز قبل از آزمایش مصرف سایمتیدین واتانول وکلروپروپامید اجتناب گردد.”

اطلاعات بالینی

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
1 hour after glucose administration : 18 – 276

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه مورد نیاز

1 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

CLIA

پاسخ‌دهی اضطراری

48 ساعته

زمان انجام آزمایش

مشخص نشده

شناسه ملی

801565

توسط - منتشر شده در: 8 آذر 1402 - تعداد بازدید: 29 -
توسط - منتشر شده در: 8 آذر 1402 - تعداد بازدید: 29 -

در ادامه خواهید خواند…

ثبت دیدگاه