Interferone Gamma Release Assay(IGRA)

اسامی مشابه: Interferone Gamma Release Assay(IGRA)

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تعیین وجودINF ٨وابسته به عفونت های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
Negative

نوع نمونه

لوله ویژه/داخل هر لوله ١ میلی لیتر خون تام ریخته شود.٣ عدد لوله:درب قرمز>TB ANTIGEN/درب بنفش>MITOGEN/درب طوسی>NIL

حجم نمونه مورد نیاز

هر لوله ١میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

الایزا

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

مشخص نشده

شناسه ملی

803682

توسط - منتشر شده در: 8 آذر 1402 - تعداد بازدید: 116 -
توسط - منتشر شده در: 8 آذر 1402 - تعداد بازدید: 116 -

ثبت دیدگاه