IGF-1

اسامی مشابه: سوماتومدین، فاکتور سولفاسیون

شرایط قبل از آزمایش

ناشتایی

اطلاعات بالینی

در بررسی اختلالات رشد استفاده می شود چراکه نسبت به سنجش هورمون رشد پایه و سرکوب شده توسط گلوکز تست بهتری است. سطح سرمی IGF-١ بیانگر تاثیر و هورمون رشد (GH) می باشد. کاربرد آن در تشخیص آکرومگالی ؛ پیگیری پاسخ به درمان با GH. مقادیر پایین IGF-١ همراه با GH بالا مشخصه کوتولگی لارون است.

تفسیر

آقایان
بازه سنی : از 1 روز تا 1 سال
11 – 120
بازه سنی : از 2 سال تا 2 سال
13 – 143
بازه سنی : از 3 سال تا 3 سال
14 – 169
بازه سنی : از 4 سال تا 4 سال
15 – 200
بازه سنی : از 5 سال تا 5 سال
16 – 233
بازه سنی : از 6 سال تا 6 سال
17 – 269
بازه سنی : از 7 سال تا 7 سال
18 – 307
بازه سنی : از 8 سال تا 8 سال
20 – 347
بازه سنی : از 9 سال تا 9 سال
23 – 386
بازه سنی : از 10 سال تا 10 سال
29 – 424
بازه سنی : از 11 سال تا 11 سال
37 – 459
بازه سنی : از 12 سال تا 12 سال
49 – 487
بازه سنی : از 13 سال تا 13 سال
64 – 508
بازه سنی : از 14 سال تا 14 سال
83 – 519
بازه سنی : از 15 سال تا 15 سال
102 – 520
بازه سنی : از 16 سال تا 16 سال
119 – 511
بازه سنی : از 17 سال تا 17 سال
131 – 490
بازه سنی : از 18 سال تا 18 سال
137 – 461
بازه سنی : از 19 سال تا 19 سال
137 – 428
بازه سنی : از 20 سال تا 20 سال
133 – 395
بازه سنی : از 21 سال تا 21 سال
127 – 364
بازه سنی : از 22 سال تا 22 سال
120 – 338
بازه سنی : از 23 سال تا 23 سال
112 – 316
بازه سنی : از 24 سال تا 24 سال
105 – 298
بازه سنی : از 25 سال تا 25 سال
99 – 283
بازه سنی : از 26 سال تا 26 سال
94 – 271
بازه سنی : از 27 سال تا 27 سال
90 – 262
بازه سنی : از 28 سال تا 28 سال
87 – 255
بازه سنی : از 29 سال تا 29 سال
84 – 250
بازه سنی : از 30 سال تا 30 سال
83 – 246
بازه سنی : از 31 سال تا 31 سال
82 – 244
بازه سنی : از 32 سال تا 32 سال
82 – 243
بازه سنی : از 33 سال تا 33 سال
82 – 242
بازه سنی : از 34 سال تا 34 سال
82 – 242
بازه سنی : از 35 سال تا 35 سال
83 – 241
بازه سنی : از 36 سال تا 36 سال
83 – 240
بازه سنی : از 37 سال تا 37 سال
83 – 239
بازه سنی : از 38 سال تا 38 سال
83 – 238
بازه سنی : از 39 سال تا 39 سال
83 – 238
بازه سنی : از 40 سال تا 40 سال
82 – 237
بازه سنی : از 41 سال تا 41 سال
81 – 236
بازه سنی : از 42 سال تا 42 سال
80 – 235
بازه سنی : از 43 سال تا 43 سال
78 – 233
بازه سنی : از 44 سال تا 44 سال
76 – 230
بازه سنی : از 45 سال تا 45 سال
74 – 227
بازه سنی : از 46 سال تا 46 سال
72 – 225
بازه سنی : از 47 سال تا 47 سال
71 – 224
بازه سنی : از 48 سال تا 48 سال
69 – 224
بازه سنی : از 49 سال تا 49 سال
68 – 225
بازه سنی : از 50 سال تا 50 سال
67 – 225
بازه سنی : از 51 سال تا 51 سال
66 – 225
بازه سنی : از 52 سال تا 52 سال
65 – 222
بازه سنی : از 53 سال تا 53 سال
64 – 218
بازه سنی : از 54 سال تا 54 سال
62 – 214
بازه سنی : از 55 سال تا 55 سال
61 – 210
بازه سنی : از 56 سال تا 56 سال
59 – 206
بازه سنی : از 57 سال تا 57 سال
58 – 204
بازه سنی : از 58 سال تا 58 سال
56 – 203
بازه سنی : از 59 سال تا 59 سال
55 – 203
بازه سنی : از 60 سال تا 60 سال
53 – 206
بازه سنی : از 61 سال تا 61 سال
51 – 209
بازه سنی : از 62 سال تا 62 سال
49 – 214
بازه سنی : از 63 سال تا 63 سال
46 – 219
بازه سنی : از 64 سال تا 64 سال
43 – 225
بازه سنی : از 65 سال تا 65 سال
40 – 231
بازه سنی : از 66 سال تا 66 سال
37 – 236
بازه سنی : از 67 سال تا 67 سال
34 – 240
بازه سنی : از 68 سال تا 68 سال
31 – 243
بازه سنی : از 69 سال تا 69 سال
29 – 245
بازه سنی : از 70 سال تا 70 سال
27 – 246

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه مورد نیاز

1 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

کلیا

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

مشخص نشده

شناسه ملی

801615

توسط - منتشر شده در: 8 آذر 1402 - تعداد بازدید: 32 -
توسط - منتشر شده در: 8 آذر 1402 - تعداد بازدید: 32 -

در ادامه خواهید خواند…

ثبت دیدگاه