IgA

اسامی مشابه: Immunoglobulin A

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

ارزیابی ایمنی همورال/تشخیص وپیگیری درمان ذر میلوم IgA/ارزیابی آنافیلاکسی همراه با ترانسفوزیون خونوفراوردهای خونی/همراهی فقدان IgA با بیماری سلیاک نیز شناخته شده است.

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 1 ماه
7 – 94
بازه سنی : از 2 ماه تا 12 ماه
10 – 131
بازه سنی : از 13 ماه تا 3 سال
19 – 220
بازه سنی : از 4 سال تا 5 سال
48 – 345
بازه سنی : از 6 سال تا 7 سال
41 – 297
بازه سنی : از 8 سال تا 10 سال
51 – 297
بازه سنی : از 11 سال تا 13 سال
44 – 395
بازه سنی : از 14 سال تا 150 سال
70 – 400

نوع نمونه

سرم، پلاسمای EDTA، پلاسمای هپارینه

حجم نمونه مورد نیاز

١میلی لیتر/٢میلی لیتر/

روش اندازه‌گیری

Imm.Turb

پاسخ‌دهی اضطراری

١ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

زمان انجام آزمایش

مشخص نشده

شناسه ملی

803277

توسط - منتشر شده در: 8 آذر 1402 - تعداد بازدید: 32 -
توسط - منتشر شده در: 8 آذر 1402 - تعداد بازدید: 32 -

ثبت دیدگاه