Urine Protein Immunoelectrophoresis

اسامی مشابه: Urine protein immunoelectrophoresis ٢۴ h

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

پروتئین منوکلونال محصول یک کلون منفرد بسط یافت شده از لنفوسیت های B و یا پلاسماهایی است که می توان آنرا توسط الکتروفورز پروتئین سرم یا ادرار شناسایی کرد. کاربرد آن در تشخیص افتراقی پروتئین منوکلونال در سرم یا ادرار که شامل این موارد می باشد: پلاسماسیتوم منفرد، میلوم پلاسماسل، لنفوم لوکمی سلول B و…

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
See graph

نوع نمونه

سرم ، ادرار ٢۴ ساعته

حجم نمونه مورد نیاز

٢٠ میلی لیتر ادرار ٢۴ ساعته

روش اندازه‌گیری

الکتروفورز

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

5 روز

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 8 آذر 1402 - تعداد بازدید: 90 -
توسط - منتشر شده در: 8 آذر 1402 - تعداد بازدید: 90 -

ثبت دیدگاه