Serum Protein Immunoelectrophoresis

اسامی مشابه: Serum protein immunoelectrophoresis

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

پروتئین منوکلونال محصول یک کلون منفرد بسط یافت شده از لنفوسیت های B و یا پلاسماهایی است که می توان آنرا توسط الکتروفورز پروتئین سرم یا ادرار شناسایی کرد. کاربرد آن در تشخیص افتراقی پروتئین منوکلونال در سرم یا ادرار که شامل این موارد می باشد: پلاسماسیتوم منفرد، میلوم پلاسماسل، لنفوم لوکمی سلول B و…

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
See graph

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه مورد نیاز

2 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

Capillary Elect

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

5 روز

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 8 آذر 1402 - تعداد بازدید: 129 -
توسط - منتشر شده در: 8 آذر 1402 - تعداد بازدید: 129 -

ثبت دیدگاه