HSV

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

انجام تست PCR کیفی جهت تشخیص ژنوتایپهای ویروس هپاتیت C تعیین شده در کیت از نمونه

تفسیر

نوع نمونه

نمونه های تنفسی ، بافت ، نمونه های واژینال ، مایع آمنیوتیک،CBC EDTA، سرم ، CSF، پلاسمای EDTA

حجم نمونه مورد نیاز

بافت : ١٠mg، سایر: ٢ml

روش اندازه‌گیری

PcR

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

2 روز

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 8 آذر 1402 - تعداد بازدید: 19 -
توسط - منتشر شده در: 8 آذر 1402 - تعداد بازدید: 19 -

ثبت دیدگاه