HPV Typing

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

انجام تست PCR کیفی جهت تشخیص ژنوتایپ های ویروس پاپیلومای انسانی

تفسیر

نوع نمونه

بافت ، زخم های واژنی ، سواب سرویکس ، زگیل ، ترشحات تناسلی، Thin prep

حجم نمونه مورد نیاز

بافت: ١٠mg / سایر : ٢ml

روش اندازه‌گیری

کیفی

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

2 روز

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 8 آذر 1402 - تعداد بازدید: 128 -
توسط - منتشر شده در: 8 آذر 1402 - تعداد بازدید: 128 -

ثبت دیدگاه