HPV

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

نوع نمونه

"بافت ، زگیل و زخم دستگاه تناسلی ، Thin Prep"

حجم نمونه مورد نیاز

"بافت ١٠ میلی متر ، سایر نمونه ها ٢میلی لیتر"

روش اندازه‌گیری

PcR

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

3 روز

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 8 آذر 1402 - تعداد بازدید: 90 -
توسط - منتشر شده در: 8 آذر 1402 - تعداد بازدید: 90 -

ثبت دیدگاه