PCR For HLA DR

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تعیین HLA-Typing در گیرنده ودهنده پیوند مغز استخوان وهمچنین تعیین الگوی والدینی (patternity)

تفسیر

نوع نمونه

خونEDTA

حجم نمونه مورد نیاز

20 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

PcR

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

3 روز

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 8 آذر 1402 - تعداد بازدید: 128 -
توسط - منتشر شده در: 8 آذر 1402 - تعداد بازدید: 128 -

ثبت دیدگاه