PCR For HLA DQ

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

نوع نمونه

خون تام حاوی EDTA

حجم نمونه مورد نیاز

10 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

PcR

پاسخ‌دهی اضطراری

7 روز

زمان انجام آزمایش

3 روز

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 8 آذر 1402 - تعداد بازدید: 29 -
توسط - منتشر شده در: 8 آذر 1402 - تعداد بازدید: 29 -

ثبت دیدگاه