HLA B51

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

شناسایی آلل HLA B۵-۵١ در بیماری Behcet’s

تفسیر

نوع نمونه

خون تام حاوی EDTA

حجم نمونه مورد نیاز

6 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

PcR

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

3 روز

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 8 آذر 1402 - تعداد بازدید: 124 -
توسط - منتشر شده در: 8 آذر 1402 - تعداد بازدید: 124 -

ثبت دیدگاه