HIV P24 Ag

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

پیدا کردن آنتی ژن P٢۴ ویروس نقص ایمنی اکتسابی در سرم اهداکنندگان خون، زمان مورد نیاز جهت پیدا کردن آلودگی با HIV را تا ٢ هفته پس از آلودگی اولیه کوتاه می کند. تشخیص عفونت حاد اخیر باHIV ممکن است اهمیت پروگنوستیک در ایذر داشته باشد.

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
Non reactive : < 0.9
Borderline : 0.9 – 1.0
Reactive : >=1.0

نوع نمونه

سرم- مایعات بدن

حجم نمونه مورد نیاز

1 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

الایزا

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

1 روز

شناسه ملی

803190

توسط - منتشر شده در: 7 آذر 1402 - تعداد بازدید: 140 -
توسط - منتشر شده در: 7 آذر 1402 - تعداد بازدید: 140 -

ثبت دیدگاه