HIV Ab (Western Blot)

اسامی مشابه: HIV Ab (Wester Blot)

شرایط قبل از آزمایش

در بعضی شرایط احتیاج به رضایت نامه کتبی بیمار یا قیم او وجود دارد.

اطلاعات بالینی

اثبات مواجهه با HIV ١&٢ /غربالگری خون و محصولات آن جهت انتقال خون/غربالگری عضو فرد اهدا کننده پیوند/آزمایش بیمارانی که پرسنل بهداشتی درمانی با آنها نماس از طریق سر سوزن داشته اند.

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال

نوع نمونه

سرم - پلاسما EDTA- پلاسما هپارینه

حجم نمونه مورد نیاز

سرم:١ میلی لیتر/پلاسماک٢ میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

روش وسترن بلات

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

10 روز

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 7 آذر 1402 - تعداد بازدید: 24 -
توسط - منتشر شده در: 7 آذر 1402 - تعداد بازدید: 24 -

ثبت دیدگاه