HIV Ab 1+2 (CSF)

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
Non reactive : < 0.9
Borderline : 0.9 – 1.0
Reactive : >=1.0

نوع نمونه

حجم نمونه مورد نیاز

روش اندازه‌گیری

مشخص نشده

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

2 روز

شناسه ملی

803186

توسط - منتشر شده در: 7 آذر 1402 - تعداد بازدید: 128 -
توسط - منتشر شده در: 7 آذر 1402 - تعداد بازدید: 128 -

در ادامه خواهید خواند…

ثبت دیدگاه