Mercury (Random Urine)

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
Adult : up to 10

نوع نمونه

حجم نمونه مورد نیاز

روش اندازه‌گیری

مشخص نشده

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

7 روز

شناسه ملی

800805

توسط - منتشر شده در: 8 آذر 1402 - تعداد بازدید: 84 -
توسط - منتشر شده در: 8 آذر 1402 - تعداد بازدید: 84 -

ثبت دیدگاه