HDL Cholestrol

اسامی مشابه: High Dencity Lipoprotein Cholesterol

شرایط قبل از آزمایش

نیاز به ناشتایی دارد، جلوگیری استفاده از کلوفیبرات ٧ روز قبل از انجام آزمایش

اطلاعات بالینی

HDL کلسترول اثر محافظت کننده در برابر تشکیل پلاک ها دارد و ارتباطی معکوس با بروز گرفتگی در رگهای کرونر قلبی دارد/هیپرآلفالیپوپروتئین فامیلیال که ناشی از فقدان پروتئین انتقال دهنده استر کلسترول است/چهار بیماری هم همراه با HDLپایین یا فقدان آن هستند که عبارتند از Tangier diseaseفقدان آپوپروتئین A١ فقدان لسیتین کلسترول اسیل ترانسفراز و بیماری چشم ماهی-که دراین موارد تعیین هویت بیوشیمیایی احتیاج به اولتراسانتریفوز دارد.

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
35 – 60

نوع نمونه

سرم- پلاسما EDTA - پلاسما هپارینه

حجم نمونه مورد نیاز

سرم:١میلی لیتر/پلاسما:٢ میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

فتومتریک

پاسخ‌دهی اضطراری

١ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

زمان انجام آزمایش

1 روز

شناسه ملی

800440

توسط - منتشر شده در: 18 آبان 1402 - تعداد بازدید: 225 -
توسط - منتشر شده در: 18 آبان 1402 - تعداد بازدید: 225 -

در ادامه خواهید خواند…

ثبت دیدگاه