HCV Ab (Western Blot)

اسامی مشابه: HCV Ab (Western Blot)/HCV Riba

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

در تشخیص افتراقی هپاتیت حاد و مزمن/غلبالگری واحدهای خون از جهت سلامت ترانسفوزیونها/ارزیابی بیماران مبتلا به کرایوگلوبولینمی مخطلت ضروری>گلومرونفریت ممبرانوپرولیفراتیو و پورفیری/افرادی که قبل از ١٩٩٢ خون دریافت کرده باشند هم باید آزمایش شوند.

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال

نوع نمونه

سرم، پلاسمای EDTA

حجم نمونه مورد نیاز

سرم:١میلی لیتر/پلاسما:٢میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

Immunoblot

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

7 روز

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 7 آذر 1402 - تعداد بازدید: 22 -
توسط - منتشر شده در: 7 آذر 1402 - تعداد بازدید: 22 -

ثبت دیدگاه