HCV Ab

اسامی مشابه: HCV Ab

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

در تشخیص افتراقی هپاتیت حاد و مزمن/غلبالگری واحدهای خون از جهت سلامت ترانسفوزیونها/ارزیابی بیماران مبتلا به کرایوگلوبولینمی مخطلت ضروری>گلومرونفریت ممبرانوپرولیفراتیو و پورفیری/افرادی که قبل از ١٩٩٢ خون دریافت کرده باشند هم باید آزمایش شوند.

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
Non reactive : < 0.9
Borderline : 0.9-1.0
Reactive : >=1.0

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه مورد نیاز

1 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

الایزا اتومیشن

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

1 روز

شناسه ملی

803255

توسط - منتشر شده در: 7 آذر 1402 - تعداد بازدید: 98 -
توسط - منتشر شده در: 7 آذر 1402 - تعداد بازدید: 98 -

ثبت دیدگاه