Hematocrit

اسامی مشابه: HCT/PCV/Packed Cell Volome

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

ارزیابی کم خونی/از دست دادن خون/کم خونی همولیتیک/پلی ساتیمی و سایر شرایط/

تفسیر

آقایان
بازه سنی : از 1 روز تا 6 روز
45 – 75
بازه سنی : از 7 روز تا 2 سال
30 – 38
بازه سنی : از 3 سال تا 12 سال
35 – 45
بازه سنی : از 13 سال تا 100 سال
40 – 50
بازه سنی : از 101 سال تا 150 سال
40 – 50
بانوان
بازه سنی : از 1 روز تا 6 روز
45 – 75
بازه سنی : از 7 روز تا 2 سال
30 – 38
بازه سنی : از 3 سال تا 12 سال
35 – 45
بازه سنی : از 13 سال تا 100 سال
36 – 46

نوع نمونه

خون کامل EDTA

حجم نمونه مورد نیاز

1 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

سل کانتر

پاسخ‌دهی اضطراری

٣٠ دقیقه پس از ورود نمونه به بخش بدون انجام diff

زمان انجام آزمایش

1 روز

شناسه ملی

802015

توسط - منتشر شده در: 7 آذر 1402 - تعداد بازدید: 29 -
توسط - منتشر شده در: 7 آذر 1402 - تعداد بازدید: 29 -

ثبت دیدگاه