HBV Viral Load

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

یک بیماری عفونی است و عامل بیماری زا ویروس هپاتیت B می باشد. یکی از عوامل متعدد ایجاد هپاتیت- التهاب کبدی- است.

تفسیر

نوع نمونه

پلاسما EDTA یا ضد انعقاد خون

حجم نمونه مورد نیاز

2

روش اندازه‌گیری

PCR

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

مشخص نشده

شناسه ملی

805084

توسط - منتشر شده در: 8 آذر 1402 - تعداد بازدید: 30 -
توسط - منتشر شده در: 8 آذر 1402 - تعداد بازدید: 30 -

ثبت دیدگاه