HBsAb

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تعیین میزان پارامتر HBS Ab در خون بیمار براساس روش کمی لومینسانس می باشد، که پس از برطرف شدن هپاتیت B ظاهر می شود و مسئول ایمنی می باشد.

تفسیر

بازه سنی : از 1 سال تا 150 سال
< 9.0 : Negative
9-11 : Borderline
>= 11 : Positive

نوع نمونه

سرم- پلاسما EDTA - پلاسما هپارینه - پلاسما سیتراته

حجم نمونه مورد نیاز

1 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

کمی لومینسانس

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

1 روز

شناسه ملی

803220

توسط - منتشر شده در: 7 آذر 1402 - تعداد بازدید: 34 -
توسط - منتشر شده در: 7 آذر 1402 - تعداد بازدید: 34 -

ثبت دیدگاه