Hb F

اسامی مشابه: هموگلوبین جنینی

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تشخیص هموگلوبینوپاتی ها -کم خونی همولیتیک/تشخیص Hb F پابرجای ارثی-تالاسمی/ارزیابی هموگلوبین های sickling/مونیتورینگ سطوح Hb F در بیماران سیکل سل که برای افزایش تولید Hb F هیدروکسی اوره دریافت می کنند.

تفسیر

بازه سنی : از 0 سال تا 150 سال
Newborn : 60 – 90
1 – 5 m : < 75
6 – 12 m : < 5.0
1 – 20 yrs. : < 2.0
Adult : < 2.0

نوع نمونه

خون کامل EDTA

حجم نمونه مورد نیاز

8 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

Capillari Elect

پاسخ‌دهی اضطراری

1 روز

زمان انجام آزمایش

4 روز

شناسه ملی

800725

توسط - منتشر شده در: 7 آذر 1402 - تعداد بازدید: 132 -
توسط - منتشر شده در: 7 آذر 1402 - تعداد بازدید: 132 -

ثبت دیدگاه