Hb Electrophoresis

اسامی مشابه: Hb Elect

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تشخیص هموگلوبینوپاتی ها/ارزیابی آنمی همولیتیک/تشخیص تالاسمی/ارزیابی هموگلوبین های داسی شونده و هموگلوبین c/ارزیابی هموگلوبینوپاتی های ناپایدار همراه با کاهش یا افزایش میل ترکیبی با اکسیژن البته در کنار سایر روش های تخصصی.

تفسیر

نوع نمونه

خون کامل EDTA

حجم نمونه مورد نیاز

8 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

Capillary elect

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

4 روز

شناسه ملی

800705

توسط - منتشر شده در: 7 آذر 1402 - تعداد بازدید: 32 -
توسط - منتشر شده در: 7 آذر 1402 - تعداد بازدید: 32 -

ثبت دیدگاه