Hb A2

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

یک تترامر از زنجیره های آلفا و دلتا-گلوبولین است. غلظت این هموگلوبین در سندرم های تالاسمی و بعضی از بیماریهای اکتسابی نوسان دارد. کاربرد آن در بررسی کم خونی میکروسیتیک از جهت هموگلوبینوپاتی ها بخصوص تالاسمی و بویژه بتاتالاسمی مینور.

تفسیر

بازه سنی : از 0 سال تا 150 سال
1 – 3.5

نوع نمونه

خون کامل EDTA

حجم نمونه مورد نیاز

4 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

مشخص نشده

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

3 روز

شناسه ملی

800730

توسط - منتشر شده در: 7 آذر 1402 - تعداد بازدید: 26 -
توسط - منتشر شده در: 7 آذر 1402 - تعداد بازدید: 26 -

ثبت دیدگاه