Hb A1c

اسامی مشابه: A١C/A١b/HbA١a/HbA١/گلیکوهموگلوبین/GHb/هموگلوبین های Fast

شرایط قبل از آزمایش

در بیماران مبتلا به دیابت نوع ١آزمایش با فاصله ٣ ماه پیشنهاد می شود.در مبتلایان به دیابت نوع ٢ درهنگام تشخیص بیماری هر۶ ماه یا هر گاه که بررسی کنترل خوب بیماری مورد نیاز باشد درخواست می شود.

اطلاعات بالینی

ارزیابی کنترل طولانی مدت گلوکز در بیماران دیابتی.

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
Non diabetics : 4 – 6
diabetic : > 6.5
Good control : < 7.0
Fair control : 7.0-9.5
Poor control : > 9.5

نوع نمونه

خون کامل EDTA یا هپارینه

حجم نمونه مورد نیاز

2 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

Imm.trub

پاسخ‌دهی اضطراری

١ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

زمان انجام آزمایش

1 روز

شناسه ملی

800800

توسط - منتشر شده در: 7 آذر 1402 - تعداد بازدید: 115 -
توسط - منتشر شده در: 7 آذر 1402 - تعداد بازدید: 115 -

ثبت دیدگاه