Haptoglobin

اسامی مشابه: Haptoglobin

شرایط قبل از آزمایش

استفاده از آندروژن و سولفاسالازین مواد مخدر

اطلاعات بالینی

هاپتوگلوبین در کبد و احتمالا سایر مناطق ساخته می شود و در الکتروفورز سرم در وضعیت آلفا-٢ قرار می گیرد. این پروتئین یک واکنش دهنده ی مرحله حاد بوده و در همولیز کاهش می یابد . کاربرد آن ردیابی حملات جزئی یا خفیف همولیز که در آنها سطوح هاپتوگلوبین کاهش می یابد. در همولیز هایی که به قدری شدید باشند که نیمه عمر گلبول قرمز به کمتر از ۵/١٧ روز رسیده باشد هاپتوگلوبین به طور مشخص وجود ندارد.

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
0.3-2

نوع نمونه

سرم ، پلاسمای هپارینه ، پلاسمای EDTA

حجم نمونه مورد نیاز

سرم:١ میلی لیتر//پلاسما:٢ میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

نفلومتری

پاسخ‌دهی اضطراری

١ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

زمان انجام آزمایش

مشخص نشده

شناسه ملی

801185

توسط - منتشر شده در: 7 آذر 1402 - تعداد بازدید: 42 -
توسط - منتشر شده در: 7 آذر 1402 - تعداد بازدید: 42 -

ثبت دیدگاه