Hams Test

اسامی مشابه: Acidified Serum Test for PNH

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

ممکن است به عنوان تست غربالگری برای هموگلوبینوری حمله ای شبانه استفاده شود که نشانگر حساسیت غیر معمول گلبول های قرمز به فعالیت های کمپلمان است. کاربرد آن در ارزیابی بیماران مشکوک به PNH یا کم خونی دیس اریتروپوئتیک مادرزادی تیپ II، ارزایبی کم خونی همولیتیک بخصوص همراه با هموزیدرینوری، پان سیتوپنی، استیل کولین استراز کاهش یافته گلبول قرمز، کاهش آلکالن فسفاتاز گلبول سفید.

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
< 10 lysis : Negative
10-80 lysis : Positive

نوع نمونه

سرم و خون کامل EDTA

حجم نمونه مورد نیاز

سرم:۵ میلی لیتر و خون کامل:۴ میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

همولیزاسیون

پاسخ‌دهی اضطراری

حداکثر ٣ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

زمان انجام آزمایش

1 روز

شناسه ملی

802935

توسط - منتشر شده در: 7 آذر 1402 - تعداد بازدید: 29 -
توسط - منتشر شده در: 7 آذر 1402 - تعداد بازدید: 29 -

در ادامه خواهید خواند…

ثبت دیدگاه