Haemophilus Influenzae

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

نوع نمونه

ترشحات دستگاه تنفسی مانند بال ، بینی ، پلور

حجم نمونه مورد نیاز

2 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

مشخص نشده

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

5 روز

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 8 آذر 1402 - تعداد بازدید: 122 -
توسط - منتشر شده در: 8 آذر 1402 - تعداد بازدید: 122 -

ثبت دیدگاه