GTT 120 Min

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

ناشتایی

اطلاعات بالینی

تفسیر

بازه سنی : از 0 سال تا 200 سال
Up to 140

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه مورد نیاز

1 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

photometeric

پاسخ‌دهی اضطراری

24 ساعته

زمان انجام آزمایش

1 روز

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 7 آذر 1402 - تعداد بازدید: 87 -
توسط - منتشر شده در: 7 آذر 1402 - تعداد بازدید: 87 -

ثبت دیدگاه