Globulin Serum

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

بازه سنی : از 0 سال تا 150 سال
2.3-3.5

نوع نمونه

سرم، پلاسمای هپارینه، پلاسمای EDTA

حجم نمونه مورد نیاز

1 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

CLIA

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

1 روز

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 7 آذر 1402 - تعداد بازدید: 115 -
توسط - منتشر شده در: 7 آذر 1402 - تعداد بازدید: 115 -

ثبت دیدگاه