GH Basal

اسامی مشابه: سوماتوتروپین/hGH/GH/Growth Hormone

شرایط قبل از آزمایش

ناشتایی، clonidine استفاده نشود.

اطلاعات بالینی

هورمون رشد انسانی از هیپوفیز قدامی به صورت اسپایک های کوتاه متعدد و غالبا ثانویه به محرک های محیطی ترشح می شود. نیمه عمر GH بعد از شروع خواب عمیق اتفاق می افتد ترشح بیش از حد GH از یک ادنوم هیپوفیز سبب ؛آکرومگالی در بزرگسالان و ژیگانتیسم در اطفال می شود.

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
Children : Up to 10
Male (Adult ) : Up to 4.0
Female (Adult ) : Up to 18.0

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه مورد نیاز

1 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

الایزا

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

مشخص نشده

شناسه ملی

801555

توسط - منتشر شده در: 7 آذر 1402 - تعداد بازدید: 116 -
توسط - منتشر شده در: 7 آذر 1402 - تعداد بازدید: 116 -

ثبت دیدگاه