Gangliosiode Ab Panel

اسامی مشابه: Gangliosiode Ab panel /GM١B/GM١ Antibody Panel

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

حمایت از تشخیص بیماری های نورولوژیکی، عمدتا بیماری نورون موتور و نوروپاتی های موتور ( مثل گیلن باره- میلرفیشر و …)

تفسیر

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه مورد نیاز

1 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

Immunoblot

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

مشخص نشده

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 7 آذر 1402 - تعداد بازدید: 22 -
توسط - منتشر شده در: 7 آذر 1402 - تعداد بازدید: 22 -

ثبت دیدگاه