Galactomannan

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تعیین وجود آنتی ژن آسپرژیلوس گالاکتومانان در سرم و Bal

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
serum :
< 0.5 : Negative
>=0.5 : Positive
( BAL ) :
<1.0 Negative
>=1.0 Positive

نوع نمونه

سرم ، مایع بال

حجم نمونه مورد نیاز

1 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

الایزا

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

مشخص نشده

شناسه ملی

803684

توسط - منتشر شده در: 7 آذر 1402 - تعداد بازدید: 29 -
توسط - منتشر شده در: 7 آذر 1402 - تعداد بازدید: 29 -

ثبت دیدگاه