Gabapentin

اسامی مشابه: Gabapentin

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تعیین دوز دارو

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
Therapeutic range : 2-15

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه مورد نیاز

1 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

HPLC

پاسخ‌دهی اضطراری

قبول نمونه تا قبل از ساعت ١٢ و جوابدهی تا ساعت ١۵

زمان انجام آزمایش

مشخص نشده

شناسه ملی

800840

توسط - منتشر شده در: 7 آذر 1402 - تعداد بازدید: 117 -
توسط - منتشر شده در: 7 آذر 1402 - تعداد بازدید: 117 -

ثبت دیدگاه