G6PD

اسامی مشابه: G۶PD

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

G۶PD یک آنزیم گلبول قرمز با توارث وابسته به X است که در نگهداری پروتئین های گلبول های قرمز در وضعیت احیاء اهمیت دارد. کاربرد آن در تعیین علت همولیز القاء شده با دارو. همولیز ناشی از نقص ممکن است ثانویه به عفونت باکتریایی یا ویروسی حاد و اختلال متابولیک همانند اسیدوز باشد.

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
Sufficient

نوع نمونه

خون کامل همراه ضدانعقاد(EDTA/هپارینه/سیتراته/اسید سیترات دکستروز)و DBS

حجم نمونه مورد نیاز

خون کامل:٢ میلی لیتر/DBS:هر ۵ دایره پر شود

روش اندازه‌گیری

شیمیایی ، فلورسانس

پاسخ‌دهی اضطراری

Sufficient کیفی ١ ساعت پس از ورود نمونه به بخش/ Defficient کیفی ١.١۵ دقیقه پس از ورود نمونه به بخش / Defficient کمی ٣ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

زمان انجام آزمایش

1 روز

شناسه ملی

800580

توسط - منتشر شده در: 7 آذر 1402 - تعداد بازدید: 29 -
توسط - منتشر شده در: 7 آذر 1402 - تعداد بازدید: 29 -

ثبت دیدگاه