FTA Ab (Abs.)(IgG)

اسامی مشابه: fluorescent Treponemal Antibody Absorption

شرایط قبل از آزمایش

ناشتایی

اطلاعات بالینی

همانند MHA-TP تست FTA-ABS نیز یک تست اختصاصی ترپونمایی است. FTA-ABS هر چند نسبت به تست های راژینک حساس تر است ولی گران و از نظر تکنیکی پیچیده تر می باشد. کاربرد آن در تایید وجود آنتی بادی های ضد ترپونماپالیدوم در بیمارانی که آزمایش آنتی بادی های غیرترپونمایی انها مثبت بوده است.

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال

نوع نمونه

سرم ، CSF، پلاسمای هپارینه، پلاسمای EDTA

حجم نمونه مورد نیاز

سرم:١ میلی لیتر//سایر:٢ میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

IFA

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

مشخص نشده

شناسه ملی

803030

توسط - منتشر شده در: 6 آذر 1402 - تعداد بازدید: 125 -
توسط - منتشر شده در: 6 آذر 1402 - تعداد بازدید: 125 -

ثبت دیدگاه