Fructosamine

اسامی مشابه: Glycated Serum protein ، GSP

شرایط قبل از آزمایش

بیماران از٢۴ ساعت قبل از آزمایش نباید اسید آسکوربیک مصرف کرده باشند و از ١٢ ساعت قبل از انجام آزمایش نباید غذا یا مایعات مصرف کنند.

اطلاعات بالینی

در این آزمایش مقدار پروتئین گلیکوزیله موجود در خون اندازه گیری می شود. میزان پروتئین گلیکوزیله ی خون و نتیجه تست فروکتوزامین منعکس کننده مقدار متوسط گلوکز موجود در خون می باشد.

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
205 – 285

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه مورد نیاز

1 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

Chemical

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

5 روز

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 6 آذر 1402 - تعداد بازدید: 90 -
توسط - منتشر شده در: 6 آذر 1402 - تعداد بازدید: 90 -

ثبت دیدگاه