Folic Acid

اسامی مشابه: ویتامین B٩

شرایط قبل از آزمایش

ناشتایی

اطلاعات بالینی

اسید فولیک به شکل های دی هیدرو و تترا هیدرو وجود دارد. احیاء توسط اسید آسکوربیک یا توسط آنزیم فولات ردوکتاز صورت می گیرد. کاربرد آن عبارت است از ردیابی فقدان فولات، مونیتورینگ درمان با فولات، ارزیابی کم خونی مگالوبلاستیک و ماکروسیتیک، ارزیابی علت افزایش هموسیستئین خون.

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
3.1 – 20

نوع نمونه

سرم/ WB/

حجم نمونه مورد نیاز

1 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

ECLIA

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

مشخص نشده

شناسه ملی

801125

توسط - منتشر شده در: 6 آذر 1402 - تعداد بازدید: 119 -
توسط - منتشر شده در: 6 آذر 1402 - تعداد بازدید: 119 -

ثبت دیدگاه